Foto's Bescherming Bevolking BB                                                                                       

                                                      Centraal magazijn BB Zoetermeer      AS9LD1800 Magirus Deutz S3500 autospuit met voorbouwpomp BW100 kenteken NF-94-46

     Opbouw Bikkers van 1952-1984. KMC kenteken MC-30-14. Centraal Magazijn BB Zoetermeer 

     AS9LD1800 Magirus Deutz S3500 autospuit met voorbouwpomp BW100 kenteken NF-95-24

    Opbouw Bikkers van 1952-1984. KMC kenteken MC-31-95. Centraal Magazijn BB Zoetermeer

    AS9LD1800 Magirus Deutz S3500 autospuit met voorbouwpomp BW100 kenteken NF-95-95

    Opbouw Bikkers van 1952-1983 KMC kenteken MC-33-95 Centraal Magazijn BB Zoetermeer 

             PM10 Magirus Deutz S3500 personeel/materiaalwagen BW600 kenteken NF-97-67

                    Van 1952-1983 KMC kenteken MC-30-55 Centraal Magazijn BB Zoetermeer 

            PM10 Magirus Deutz S3500 personeel/materiaalwagen BW600 kenteken NF-97-57

                                        Van 1952-1985 KMC kenteken MC-32-79 Kamp Crailo

 

                    PM10 Magirus Deutz personeel/materiaalwagen BW600 kenteken NF-97-67

                     Van 1952-1983 KMC kenteken MC-30-55 Centraal Magazijn BB Zoetermeer  

              PM10 Magirus Deutz S3500 personeel/materiaalwagen BW600 kenteken NF-97-64

                                       Van 1952-1988 KMC kenteken MC-32-12 kamp Crailo

                                                Oefenen met msa BW400 Kamp Crailo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 1952 wordt de wet op de Bescherming Bevolking afgekondigd. "Onder Bescherming Bevolking verstaat de wet van niet militaire maatregelen tot bescherming van de bevolking en haar bezittingen alsmede de bezittingen van het openbaar bestuur tegen de onmiddellijke  gevolgen van oorlogsgeweld". Het gaat hier om een zuiver civiele organisatie. De basis is het optreden vanuit de eigen stad of dorp met een verantwoordelijkheid voor het plaatselijke bestuur (BB kring, Wijkploeg, Blokhoofd). Er wordt overgegaan tot de vorming van kringen als overkoepelende organisatie die meerdere steden en dorpen in zich verenigd. Daar een kring in de meeste gevallen niet beschikt over voldoende personeel en materiaal om de gevolgen van een ramp voldoende te bestrijden worden regels van kracht betreffende de onderlinge bijstand. Om niet het gevaar te lopen dat, bij onderlinge bijstand, een ramp in de eigen kring, door het uitlenen van het potentieel, niet kan worden bestreden, wordt gezocht naar een aanvullende landelijke organisatie. De eenheden van deze organisatie dienen snel verplaatsbaar te zijn om ingezet te worden. In 1954 wordt besloten om de Rijks Mobiele Colonnes op te richten. De bedoeling is om deze colonneste bemannen met vrijwilligers, de vrijwilligheid onder de bevolking is zo gering dat deze colonnes nimmer van de grond is gekomen. Toch moeten de colonnes bemand worden, hiervoor wordt een unieke oplossing bedacht. Op 1 augustus 1955 wordt besloten om de Rijks Mobiele Colonnes met militairen te bemannen. Het militair personeel wordt geleverd uit alle krijgsmachtdelen (Marine, Land en Luchtmacht). De minister van Binnenlandse zaken stelt zowel de uitrusting alsmede het materiaal voor de MC ter beschikking. Het eerste tijdelijke MC depot wordt geopend in het kamp Golflinks te Arnhem.Per 1 maart 1956 wordt het Depot van het K.M.C. ondergebracht in de legerplaats Laren (Crailo).De Mobiele Colonnes worden bemand met reserve en militiepersoneel van land, zee en luchtmacht, dat de eerste oefening achter de rug heeft en geen mobilisatiebestemming heeft. Per jaar worden +/- 4000-4500 dienstplichtige beschikbaar gesteld, waardoor met de opleiding van alle Mobiele Colonnes (totale sterkte +/- 17.000 man) ruim 4 jaar is gemoeid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                     

                                                           Foto's Korps Mobiele Colonnes                           

                                                                                         
                                                           Appelplaats Legerplaats Crailo

                                                                 Appelplaats Kamp Crailo 

                                              Oefenen met msa MC67 ergens in Nederland                             Terug na het oefenen en terrein rijden, voertuigen schoonmaken                                                                         Legerplaats Kamp Crailo

     AS9LD1800 Magirus Deutz S3500 autospuit met voorbouwpomp BW100. kenteken MC-34-11

                        Opbouw Bikkers van 1952-1983 Kamp Crailo. BB kenteken NF-95-30 

 

     AS9LD1800 Magirus Deutz S3500 autospuit met voorbouwpomp BW100 kenteken MC-34-18

                        Opbouw Bikkers van 1952-1983 Kamp Crailo. BB kenteken NF-95-94

 

    AS9LD1800 Magirus Deutz S3500 autospuit met voorbouwpomp BW100 kenteken MC-30-96

                          Opbouw Bikkers van 1952-1984 Kamp Crailo. BB kenteken NF-95-06      AS9LD1800 Magirus Deutz S3500 autospuit met voorbouwpomp BW100 kenteken MC-34-09

                        Opbouw Bikkers van 1952-1987 Kamp Crailo. BB kenteken NF-94-73  
   AS9LD1800 Magirus Deutz S3500 autospuit met voorbouwpomp BW100 kenteken MC-34-47

                         Opbouw Bikkers van 1952-1987 Kamp Crailo. BB kenteken NF-95-00

              Het Korps Mobiele Colonnes beschikte over 264 autospuiten van het type BW100


                                                    


             GM2 Magirus Deutz S3500 gereedschap/materiaalwagen BW200. kenteken MC-31-25

                                        Van 1952-1984 Kamp Crailio. BB kenteken NF-72-99 

            GM2 Magirus Deutz S3500 gereedschap/materiaalwagen BW200. kenteken MC-32-44

                                         Van 1952-1987 Kamp Crailo. BB kenteken NF-72-89

         Het Korps Mobiele Colonnes bezat 44 gereedschap/materiaalwagens van dit type BW200

                    MSALD2800 Magirus Deutz F4L514 aanhangmotorspuit gv: MC67/BW400

                                Opbouw Bikkers/Jongerius van 1952-1987 Kamp Crailo

       Het Korps Mobiele Colonnes bezat 264 van deze aanhangmotorspuiten type MC67 (groen)

       Bescherming Bevolking - BB bezat 327 van deze aanhangmotorspuiten type BW400 (grijs)

                                                     totaal 591 aanhangmotorspuiten

             PM10 Magirus Deutz S3500 personeel/materiaalwagen BW600. kenteken MC-30-59

                                        Van 1952-1983 Kamp Crailo. BB kenteken NF-97-51

              PM10 Magirus Deutz S3500 personeel/materiaalwagen BW600 kenteken MC-30-37

                                        Van 1952-1983 Kamp Crailo. BB kenteken NF-97-76

              PM10 Magirus Deutz S3500 personeel/materiaalwagen BW600 kenteken MC-32-80

                                      Van 1952-1984 Kamp Crailo. BB kenteken NF-97-71


                             
               PM10 Magirus Deutz S3500 personeel/materiaalwagen BW600 kenteken MC-32-89

                                       Van 1952-1984 Kamp Crailo. BB kenteken NF-97-97

                         Het Korps Mobiele Colonnes beschikte over 88 van deze personeel

                                                        materiaalwagens type BW600   


                 PM10 Magirus Deutz A3000 personeel/materiaalwagen met voorbouwlier BW700

                     Kenteken MC-33-76 
Van 1952-1987 Kamp Crailo. BB kenteken NF-04-10            PM10 Magirus Deutz A3000 personeel/materiaalwagen met voorbouwlier BW700

                  Kenteken MC-33-78
 
Van 1952-1987 Kamp Crailo. BB kenteken NF-04-20

                 Het Korps Mobile Colonnes bezat 44 van deze personeel/materiaalwagens

                                                       met voorbouwlier type BW700

                                          Fiat LIF55 angledozer-overheadloader (puinhapper)                                          Fiat LIF55 puinhapper KMC van 1952-1985 Kamp Crailo

                         Het Korps Mobiele Colonnes beschikte over 44 van deze puinhappers

          MGG Ford Transit 1100 ambulance kenteken MC-01-91 In een periode van 1956 - 1987

                 het korps Mobiele Colonnes beschikte tot 1971 over 2436 van deze ambulances              TR Magirus Deutz SHE3506 (Rundhauber) trekker KMC. kenteken MC-30-54

                                     Van 1957-1981 Biza kenteken SB-47-62 kamp Crailo

                         OPL Daf TA1900 oplegger (dieplader) KMC. kenteken MC-56-29

                          Het korps Mobiele Colonnes beschikte over 1 zo'n combinatie

                                  TR Daf T1502DD265 trekker BW900. kenteken MC-35-27

                                     Van 1962-1983 kamp Crailo Biza kenteken VB-77-31

                       OPL Nooteboom-OD20 oplegger (dieplader) BW1000 kenteken MC-??-??

                Het Korps Mobiele Colonnes beschikte over 5  van deze trekkers type BW900

                                                        tbv: de Fiat LIF55 puinhapper

          GM2 Magirus Deutz Mercur gereedschap/materiaalwagen BW200. kenteken MC-34-83

       Van 1962-1983 Kamp Crailo BB kenteken UB-87-37 omgebouwde vrachtwagen BW1100

       Het Korps Mobiele Colonnes bezat 2 van deze gereedschap/materiaalwagen type BW200

                              PM10 Magirus Deutz Mercur personeel/materiaalwagen BW600 

                                                      kenteken MC-34-85 van 1962-1987

                      omgebouwde vrachtwagen BW1100 Kamp Crailo BB Kenteken UB-88-79      
          PM10 Magirus Deutz Mercur personeel/materiaalwagen BW600 kenteken MC-34-93

          van 1962-1987 kamp Crailo BB kenteken UB-90-94 omgebouwde vrachtauto BW1100

          Het korps Mobiele Colonnes bezat 6 van deze personeel/materiaalwagen type BW600                        VW Magirus Deutz Mercur vrachtwagen BW1100. kenteken MC-35-21

                                       Van 1962-1982 Kamp Crailo. BB kentekenUB-97-28

                 Het Korps Mobiele Colonnes bezat 48 van deze vrachtwagens type BW1100

     6 van deze vrachtwagens zijn omgebouwd naar PM10 type BW600 en 2 naar GM type BW200                        VW Daf A1300DA360 vrachtwagen BW1100. kenteken MC-03-14

                                  Van 1965-1982 Kamp Crailo. BB kenteken VA-77-35

                              VW Daf A1300DA360 vrachtwagen BW1100. kenteken MC-03-12

                                     Van 1965-1986 Kamp Crailo. BB kenteken VA-77-37
 

Het Korps Mobiele Colonnes bezat 85 van deze vrachtwagens type BW1100, 1 vrachtwagen werd uitgeleend aan de BB Regio Z.O. Drenthe, 2 vrachtwagens aan de BB Regio Amsterdam e.o. en 4 vrachtwagens aan de BB Regio Zuid Limburg.                                        -05.Van 1976-1980 Kamp Crailo       Korps Mobiele Colonnes bezat 99 van deze Volkswagen 1200A dienstauto's
 
bbbbnnn                    

 
@JanKorte                                                  

Het Korps Mobiele Colonnes bezat 25 van deze leswagens                      nnnHet Korps Mobiele Colonnes bezat 25 van deze leswagens   VW Daf FAL1600 5tons leswagen met dubbele cabine BW1100. kenteken MC-35-35  Het Korps Mobiele Colonnes bezat 25 van deze leswagens  bb bbbbbbMGG Renault Master T35 ambulance kenteken MC-01-90 van 1984-1987  Kamp Crailo    Het Korps Mobiele Colonnes bezat 25 van deze leswagens   MGG Renault Master T35 ambulance kenteken MC-01/90.
Van 1984/87 Kamp Crailo 
      DB9 Nissan Urvan E23 Swb-minibus KMC. kenteken MC-02-35.
Biza kenteken RK-51-JL Kamp Crailo 
  DB9 Nissan Urvan E23 Swb-minibus KMC. kenteken MC-02-27.
Biza kenteken RK-41-SL Kamp Crailo.
Vanaf 16-02-93 naar het NBDC=Nationaal Brandweer Documentatie Centrum in
Amsterdam  

eXTReMe Tracker